Ekologiczny transport przyszłości

O kierunku

Studia podyplomowe „Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych” dają możliwość wypracowania efektywnego stosowania różnorodnych instrumentów zrównoważonego zarządzania w nowoczesnych firmach, instytucjach oraz jednostkach administracji samorządowej.  Kierunek studiów uwzględnia również prowadzenie wniosków z analizy zgodności efektów nauki z obecnymi potrzebami rynku pracy i wymaganiami nowej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (eMobility) w całym łańcuchu wartości – budującej ten nowy segment rynku.

Rekomendacje środowiskowe wynikające z ESG powodują, że dużo mocniej niż wcześniej temat zeroemisyjności zyskuje na znaczeniu w największych firmach, oraz małych i średnich, które realizują dla nich usługi. 

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych” jest przede wszystkim zapewnienie Studentom i Studentkom wszechstronnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania flotą samochodów zeroemisyjnych oraz infrastrukturą związaną z elektromobilnością. 

Jako Student/Studentka Zarządzania flotą pojazdów zeroemisyjnych zyskasz wiedzę, kompetencje i umiejętności, m.in. w zakresie:

 • procesów zarządzania flotą pojazdów elektrycznych oraz tych napędzanych ogniwami wodorowymi (OZE) w kontekście potrzeb ekologicznej gospodarki „Przemysłu 4.0”,
 • wymogów stawianym jednostkom administracji publicznej i samorządu terytorialnego w aspekcie wykorzystania samochodów eklektycznych lub napędzanych paliwami alternatywnymi,
 • pełnienia kluczowych ról w przedsiębiorstwach i instytucjach, które dążą do wprowadzenia zrównoważonego transportu i wykorzystania zaawansowanych technologii zeroemisyjnych,
 • kompleksowej wiedzy technicznej, ekonomicznej i prawnej dotyczącej samochodów elektrycznych, infrastruktury ładowania oraz systemów magazynowania energii,
 • modeli biznesowych związanych z elektromobilnością, a także projektowania strategii elektryfikacji flot i efektywnego zarządzania flotą samochodów zeroemisyjnych,
 • aktywnego udziału w dążeniach do ochrony klimatu poprzez wykorzystanie potencjału zeroemisyjnych technologii w transporcie,
 • roli, jaką odgrywa elektromobilność w transformacji systemów transportowych w miastach i branżach,
 • identyfikowania i promowania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie nowej mobilności, takich jak autonomizacja pojazdów czy projekty związane z zrównoważonym transportem.

Atuty kierunku

Wykładowcy

Grono wykładowców złożone licznych autorytetów w dziedzinie paliw alternatywnych posiadających praktyczne doświadczenie w sektorze eMobility.

Doświadczenie Praktyków

Integracja doświadczeń praktyków z wielu dziedzin. Zarówno z największych korporacji motoryzacyjnych, organizacji pozarządowych, think-tanków, jak i startupów.

Innowacyjne Podejście

Innowacyjne podejście do budowania podstaw gospodarki neutralnej klimatycznie, w oparciu o nowe regulacje prawne i międzynarodowe standardy.

Formuła Zajęć Warsztatowych

Formuła zajęć warsztatowych angażująca słuchaczy w projektowanie strategicznych rozwiązań, ukierunkowujących na realizację planów, tak aby były zgodne z wymaganiami prawnymi sektora eMobility.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób związanych z różnymi sektorami w Polsce (nie tylko motoryzacyjnym), pracujących w jednostkach samorządowych, w firmach – chcących w sposób świadomy wdrożyć europejskie standardy, a jednocześnie będąc zgodnymi z lokalnymi wytycznymi.

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry, program obejmuje 11 zjazdów (w tym 50% organizowanych w formule online). 

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

Soboty: 8.45-15.45
Niedziele: 8.45-15.45

Terminy zajęć

21-22.10.2024
18-19.11.2024
16-17.12.2024
20-21.01.2025
17-18.02.2025

Zasady naboru i opłaty

Opłaty

Tabela opłat
  
Wpisowe250 zł
Cena podstawowa(możliwość płatności w dwóch ratach po 6000 zł każda)12000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK(możliwość płatności w dwóch ratach po 5400 zł każda)10800 zł*
Cena ze zniżką za jednorazową płatność11500 zł*

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent/ka Studiów Podyplomowych uzyskuje tytuł: Specjalista ds. elektromobilności (eMobility) – w ramach tzw. „kwalifikacji rynkowych”. Dodatkowo, uzyskane kwalifikacje cząstkowe z zakresu zarządzania flotą pojazdów, a także wiedza i umiejętności obsługi technicznej oraz eksploatacyjnej pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii (OZE), będą stanowiły uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Absolwent/ka studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych” posiada wszechstronną wiedzę dotyczącą zaawansowanych technologii zeroemisyjnych w dziedzinie transportu, w szczególności:

 • dogłębną wiedzę techniczną na temat samochodów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania,
 • kompetencje dotyczące parametrów samochodów, używanych komponentów oraz wszelkich technologicznych aspektów związanych z eksploatacją, serwisem i bezpieczeństwem.
 • doskonale rozumie aspekty prawne, polityczne, społeczno-gospodarcze i środowiskowe związane z elektromobilnością,
 • potrafi analizować i efektywnie wdrażać postanowienia aktów prawnych, które regulują funkcjonowanie sektora elektromobilności w Polsce, Unii Europejskiej i państwach członkowskich,
 • zna struktury, modele i mechanizmy kształtujące sektor elektromobilności,
 • posiada rozeznanie w czynnikach ekonomicznych, które wpływają na ceny samochodów elektrycznych, infrastruktury ładowania oraz całkowity koszt posiadania (TCO) tych pojazdów,
 • potrafi zarządzać obszarem elektromobilności, obejmującym planowanie i prognozowanie biznesowe, nowe modele biznesowe, zarządzanie projektami, technologią i flotą, operacje biznesowe w sektorze energetycznym, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz promocję i marketing.

Aktulności

Kadra

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR