Przenikania_1, czyli polska sztuka współczesna

Główną ideą cyklu wystaw Przenikania jest promowanie polskiej sztuki współczesnej oraz otwarcie furtki do świata biznesu w celu uzyskania nowych pól dla sztuki. Na wystawie Przenikania_1 zaprezentowane zostaną prace Magdaleny Głodek oraz Magdaleny Abakanowicz.

Marta Czyż, kuratorka wystawy “Origin” Przenikania_1, pokazuje obrazy Magdaleny Głodek wspólnie z pracami Magdaleny Abakanowicz. Jest to zestawienie dwóch generacji i dwóch różnych historii. Jest to prezentacja i zestawienie ze sobą dwóch artystek, zarówno na zasadzie podobieństw jak i kontrastów. Ważniejszym elementem tego pokazu staje się wymiana energii jaka pomiędzy nimi zachodzi. 

Spotkanie dzieł klasyczki polskiej sztuki współczesnej

Wybór dzieł Magdaleny Abakanowicz i Magdaleny Głodek – artystki młodego pokolenia nie jest przypadkiem. Różne, a jednak “przenikające się” dzieła twórczyń prowokują do zadawania pytań o kondycję człowieka we współczesnym świecie widzianej z perspektywy dwóch artystek i dwóch pokoleń. 

Na wystawie zobaczymy pracę Magdaleny Abakanowicz pt. “Femme”, która po raz pierwszy była zaprezentowana na Międzynarodowej Wystawie Światowej Sztuki Współczesnej NordArt 2022 w Pawilonie Polskim oraz dzieło Abakanowicz z prywatnej kolekcji pt. „Virility”, do tej pory publicznie nieprezentowane. 

Nawiązaniem do powyższych dzieł będą prace z cyklu Origin Magdaleny Głodek, których głównym przesłaniem jest niejako powrót do źródeł, który możliwy jest dzięki płóciennej kompozycji nawiązującej do zakorzenionych w każdym człowieku wzorców. Głodek w swoich pracach zadaje niekończące się pytania i stara się odnaleźć na nie odpowiedzi.

Mecenasi:

 • New Solutions Factor 
 • Centrum Giełdowe S.A. 

Sponsorzy:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego 
 • Fundacja Kierunkowskaz 
 • Natoni 
 • Impel Group 
 • Eleport

Od 2020 roku Kolektyw Artystyczny. Obecnie w trakcie przekształcenia inicjatywy w Fundację Sztuki Współczesnej Femikolektyw, niezależną instytucję typu non-profit działającą na polu kultury i sztuki. Wierzą, że sztuka łączy a nie dzieli, dlatego celem jest promocja polskiej sztuki współczesnej. Organizują warsztaty i projekty, które przyczyniają się do rozwoju sztuki współczesnej. Pomagają artystkom i artystom zdobyć wiedzę i doświadczenie w obszarach potrzebnych do istnienia na rynku sztuki. 

W ramach swojej działalności Femikolektyw organizuje lub współorganizuje wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą, a także warsztaty i projekty skierowane do szerokiej publiczności. Współpracują z kuratorkami i kuratorami.

Celem Femikolektyw ’u są również działania na rzecz tworzenia kręgu filantropów, kolekcjonerów, mecenasów, którzy mogą pomagać w rozwoju artystycznym polskim Twórczyniom i Twórcom. Stwarzają możliwości do wymiany doświadczeń i wiedzy między kolekcjonerami sztuki, doradcami i innymi uczestnikami rynku sztuki.

Noty biograficzne o artystkach, których prace zostaną pokazane na wystawie “Origin” Przenikania _1:

Magdalena Abakanowicz urodziła się 20 czerwca 1930 roku w Falentach pod Warszawą. W 1954 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 60. zaczęła tworzyć trójwymiarowe, monumentalne formy zwane “Abakanami”. Kolejne lata poświęciła na tworzenie ogromnych cykli rzeźb figuratywnych i niefiguratywnych z płótna i żywic, zwane “Przemianami”. W latach 1990-91 Na zaproszenie władz Paryża w sprawie powiększenia Wielkiej Osi Paryża projektuje Arboreal Architecture, swoją koncepcję nowoczesnego, ekologicznego miasta, w którym budynki o organicznych kształtach są wertykalnymi ogrodami. Tworzy „Brązowy tłum”, grupę 36 figurek. 

Przez kolejne lata jej kariera międzynarodowa jeszcze bardziej się rozwija. Tworzy m.in.: „Przestrzeń nieznanego wzrostu” – w Europe Parkas (Litwa, 1998-99), „Space of Stone” – Grounds For Sculpture (Hamilton, New Jersey, 2003), „20 Big Figures” – Muzeum Sztuki Uniwersytetu Princeton. Była profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (1965 – 1990) oraz profesorem wizytującym na UCLA (1984). Zmarła 20 kwietnia 2017 w Warszawie 

Magdalena Głodek – Pracownię malarstwa ukończyła pod kierunkiem prof. Czesława Pius Ciapało w Studium Plastycznym Collage w Warszawie. Przez kilka lat sama wypracowała warsztat oraz własną technikę, którą obecnie rozwija i doskonali. Ilustratorka i malarka. Tworzy abstrakcje i figuracje w ramach czterech cykli Przenikanie (od 2018), Punkt Widzenia (od 2020), Zmiana (od 2021), Origin (od 2022). W swoich pracach wykorzystuje ograniczoną paletę kolorystyczną. W swojej autorskiej technice do farb często dodaje drobnoziarnisty piasek. Głodek wybiera estetyczne formy uważając, że piękna powierzchowność prac przykuwa wzrok, aby skłonić do zatrzymania i odszukania podskórnego przekazu. Większość jej prac jest zamawiana przez prywatnych kolekcjonerów w Polsce i za granicą. Współpracuje z wybranymi organizatorami rynku sztuki w Polsce i za granicą. 

Zrealizowała szereg wystaw w Polsce i za granicą, m.in.: 

 1. „Origin/Alberte” hotel Alberte, Paryż 2023 
 2. „RM58 Recykling Art” Warsaw Home 2022 
 3. „Ulotność” wystawa w przestrzeni miejskiej ul. Nowy Świat 29, Warszawa 2022 
 4. „15 historii” Defabryka 2019 
 5. Gdel & Friends w ramach „Nocy Muzeów” 2019 Wawa Design 2017 

Źródło: Orion Media

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR