Uni2Charge

Stwórz ekosystem elektromobilności w szkołach wyższych!

Buduj infrastrukturę zrównoważonego miasta w ramach kampanii

Buduj infrastrukturę zrównoważonego miasta!

Zostań Partnerem Uni2Charge!

Cele kampanii:

 • promocja ekosystemu elektromobilności w uczelniach (w tym promocja formuły
  studiów dualnych w obszarze paliw alternatywnych–elektromobilności i wodoru);
 • wzrost świadomości studentów i kadry naukowo-dydaktycznej uczelni w zakresie
  rozwiązań zrównoważonego transportu;
 • stworzenie społeczności składającej się z praktyków i entuzjastów elektromobilności, oraz napędów wodorowych w ramach dedykowanych zespołów w ramach działań Fundacji Kierunkowskaz;
 • wsparcie w zacieśnieniu współpracy szkół wyższych z jednostkami administracji
  publicznej i podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • wsparcie w tworzeniu zunifikowanego repozytorium wiedzy z zakresu
  elektromobilności oraz transferu wiedzy między uczelniami.

Rola Fundacji Kierunkowskaz:

 • organizacja forum informacyjnego i doradztwo na temat paliw alternatywnych,
  ze szczególnym uwzględnieniem obszaru elektromobilności;
 • koordynacja współpracy partnerów w ramach kampanii Uni2Charge, w tym producentów stacji ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych, producentów
  aut elektrycznych i całego otoczenia biznesowego oraz uczelni i jednostek
  administracji publicznej;
 • realizacja badań społecznych w obszarze zeroemisyjnego transportu.

Efekty kampanii Uni2Charge:

 • wsparcie praktyczne rozwoju elektromobilności przez współpracę biznesu
  wraz ze szkołami wyższymi w zakresie pilotażowego uruchomienia stacji
  ładowania aut elektrycznych w kampusach szkół wyższych;
 • aktywizacja i wzrost roli partnerów społecznych oraz uczelni jako koordynatorów
  budowania świadomości proekologicznej, w tym roli transportu zeroemisyjnego;
 • stworzenie grup roboczych związanych z różnymi elementami łańcucha wartości
  rozwoju rynku paliw alternatywnych;
 • realizacja szeregu kampanii promocyjno-edukacyjnych we współpracy z uczelniami;
 • podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zeroemisyjnego transportu w lokalnych
  społecznościach.

Skontaktuj się z Agatą Ordon, koordynatorką kampanii i dowiedz się więcej:

Agatą Ordon
– Koordynatorką konkursu
Make My Day E


+48 664 223 234
agata.ordon@kierunkowskaz.pl

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR

Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR