PROGRAM DZIAŁANIA

Dolina Wodorowa 5.0

Podejmowanie działań związanych ze wzmocnieniem lokalnego potencjału gospodarczego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii wodorowych w tym:

 • ekoinnowacji
 • rozwoju efektywności energetycznej
 • zarządzania energią
 • Współpraca

  Utworzenie platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych pomiotów w ramach Doliny Wodorowej na rzecz promocji i rozwoju technologii wodorowych.

  Transfer wiedzy

  Wymiana informacji i doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.

  Transfer wiedzy oraz wdrażanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku technologii umożliwi rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu oraz wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw.

  Wspólne działania zapewnią integrację możliwości podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzanie energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii. 

  Projekty Badawczo Rozwojowe

  Stworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego w obszarze technologii wodorowych.

  Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i inwestycyjnych, ukierunkowanych na zastosowanie wodoru jako paliwa przyszłości w obszarze energetyki, transportu i przemysłu. Cel: budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym.

  Propagowanie i wspieranie rozwoju badań w zakresie produktów oraz usług na rzecz zastosowania technologii wodorowych w gospodarce krajowej.

  CEL: znaczące podniesienia poziomu technologicznego gospodarki polskiej na tle UE i poza nią.

  Edukacja

  Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii VR w celu budowy wizerunku branży jako innowacyjnej i zgodnej ze światowymi trendami.

  Wypracowanie strategii wsparcia systemu edukacji w ramach kształcenia w Polsce, która umożliwi wprowadzenie zmian, przygotowujących zasoby ludzkie do pracy w zawodach w sektorze OZE, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Tym samym opracowanie nowych kierunków studiów, specjalizacji i/lub opracowanie nowych programów kształcenia.​

  Badanie świadomości i wiedzy na temat wodoru, w tym diagnoza stanu wiedzy społeczeństwa oraz identyfikacja potrzeb edukacyjnych w tym zakresie.

  Analizy

  Prowadzenie badań, analiz i ekspertyz:
  prawnych, społecznych, ekonomicznych, instytucjonalnych, organizacyjnych, strukturalnych, finansowych, technicznych oraz przestrzennych w obszarze zastosowań wodoru.

  Monitoring nowo powstających branż przemysłowych sektora a także łańcucha ich dostaw.

  Opracowanie dynamicznych narzędzi służących do śledzenia realizacji projektów wodorowych.

  Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

  Fundacja Kierunkowskaz powstała w 2015 roku. Przede wszystkim pomagamy i dzielimy się wiedzą z Nowych Technologii. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych. Organizujemy zbiórki i sami angażujemy się w pomoc dla innych. Jesteśmy platformą wspierającą StartUpy angażując się w projekty akceleracyjne (m.in. Wspierając w ramach Projektu Bridge Alfa). Pomagamy w pozyskaniu środków, oraz jesteśmy Partnerem wielu innowacyjnych samorządów

  Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR

  Wszystkie prawa zastrzeżone dla Fundacji Kierunkowskaz 2019-2020 / Projekt i wykonanie SPECTAR