Zamówienia nr 4/2022

OGŁOSZENIE dot. Zamówienia nr 4/2022 z dnia 5 maja 2022 r. na realizację usług edukacyjnych na Portalu Wiedzy Fundacji Kierunkowskaz w ramach projektu „Ekologiczny Transport Przyszłości”(ETP)

Zamówienia nr 3/2021

OGŁOSZENIE dot. Zamówienia nr 3/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. na realizację dodatkowych materiałów edukacyjnychna Portal Wiedzy Fundacji Kierunkowskaz w ramach projektu „Ekologiczny Transport Przyszłości”(ETP)

OGŁOSZENIE nr 2/2021 z dnia 15 września 2021 r. o zamówieniu na dostawę licencji platformy edukacyjnej i usługi administrowania tym portalem

dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zamówienie podprogowe) Celem umożliwienia realizacji programu studiów podyplomowych  pn. „Ekologiczny transport przyszłości”, którego liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a Partnerem projektu Fundacja KIERUNKOWSKAZ, finansowanego ze środków EOG przez FRSE w latach 2020 – 2022, ogłasza […]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na Wykonawców usług szkoleniowych

Fundacja KIERUNKOWSKAZ ogłasza nabór Wykonawców usług szkoleniowych do projektu pn.: „Ekologiczny transport przyszłości”, realizowanego w ramach Programu „EDUKACJA” FRSE, współfinansowanego ze Środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Informacja o projekcie: Projekt jest realizowany na podstawie zapisów Umowy zawartej w dniu 4 marca 2020 r., pomiędzy UKSW – jako Beneficjentem, a FRSE – jako Operatorem programu, w sprawie realizacji […]